(VietNamNet) – Những người dân được có tên trong diện trồng rừng khắc phục lụt bão được xã Xuân Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế)“cho” thêm diện tích rừng. Đặc biệt, số tiền hỗ trợ họ trên giấy lớn hơn số thực nhận.