CTCP Khoáng sản Quang Anh (HNX: KSQ) công bố BCTC quý 4/2013 với mức lỗ hơn 369 triệu đồng do bán hàng dưới giá vốn.

Đây là quý thứ 2 liên tiếp KSQ báo lỗ trong năm 2013.

Theo đó, lãi trước thuế cả năm 2013 của KSQ chỉ đạt hơn 228.6 triệu đồng, giảm 88% so với năm trước và chỉ thực hiện được 4% chỉ tiêu kế hoạch đề ra (6 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 171 triệu đồng, giảm 89% so với năm trước.

Tài liệu đính kèm:
KSQ_2014.2.12_15103e0_KSQ.rar

Sanh Tín

Công Lý