Nguyên nhân không thực hiện được mà KSB đưa ra là do “thời gian giao dịch và giá mua hạn chế, giá giao dịch cao hơn giá đặt mua bình quân”.

Vào ngày 22/9/2016,, CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Bình Dương (HOSE: KSB) công bố quyết định mua lại tối đa 1 triệu cổ phiếu quỹ nhằm mục đích làm cổ phiếu quỹ, ổn định thanh khoản và gia tăng giá trị cổ phiếu cho cổ đông.

Giao dịch dự kiến sẽ được thực hiện từ ngày 29/9 đến 29/10/2016 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nguồn vốn lấy từ quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC soát xét bán niên 2016. Thời gian giao dịch dự kiến từ 29/9 đến 28/10/2016.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhận từ Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE), KSB chưa mua cổ phiếu nào trong 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký.

Nguyên nhân không thực hiện được mà KSB đưa ra là do “thời gian giao dịch và giá mua hạn chế, giá giao dịch cao hơn giá đặt mua bình quân”.

Tính từ thời điểm công bố mua cổ phiếu quỹ, giá cổ phiếu KSB đã giảm hơn 10%, hiện đang giao dịch tại mức giá 66.000 đồng/cổ phiếu.

KSB chua mua co phieu nao trong so 1 trieu co phieu quy da dang ky - Anh 1

Nguồn: VND