Giá vốn không kiểm soát khiến lợi nhuận gộp của KSA teo tóp chỉ còn 2.3 tỷ đồng trong cả năm 2015. Doanh thu tài chính và lãi liên doanh không có sự đột biến mặc dù đã bán thành công 5 triệu cp BII trong tháng 10/2015. Khoản lãi sau thuế 4 tỷ đồng còn khá xa so với kế hoạch 2015 đặt ra.

CTCP Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận (HOSE: KSA) công bố BCTC quý 4/2015. Theo đó, doanh thu đạt 82 tỷ đồng, gấp 2.4 lần so với cùng kỳ 2014.

Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng mạnh khiến lãi gộp chỉ đạt gần 2 tỷ, tăng 10% cùng kỳ.

Doanh thu tài chính đóng góp thêm 2.6 tỷ đồng, nhờ đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 3 tỷ đồng, tăng 18% so với quý 4/2014.

KSA: Loi nhuan 2015 teo top vi gia von - Anh 1

Lũy kế 2015, doanh thu thuần KSA tăng gấp 1.5 lần, đạt 103 tỷ đồng nhưng giá vốn thậm chí tăng mạnh hơn nên KSA chỉ lãi gộp hơn 2.3 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính cả năm chỉ đạt 4.5 tỷ, thấp hơn so với 7.3 tỷ của 2014. Ngoài ra, 2014 còn ghi nhận gần 9 tỷ lãi liên doanh trong khi 2015 không có.

Sau khi trừ các chi phí, KSA lãi sau thuế vỏn vẹn gần 4 tỷ, giảm hơn 80% so với 2014 và còn khá xa so với kế hoạch 30 tỷ đồng khi chỉ mới hoàn thành được 13%.

Tính đến 31/12/2015, hàng tồn kho của KSA giảm về 0, tuy nhiên các khoản phải thu khách hàng của KSA đã tăng hơn 50 tỷ đồng so với đầu năm. Chi phí xây dựng dở dang cũng tăng 25% lên 212 tỷ đồng.

Đáng chý ý, trong 2015, KSA thu hồi đầu tư góp vốn với giá trị gần 45.9 tỷ đồng. Được biết, KSA đã bán hơn 5 triệu cp của CTCP Đầu tư & Phát triển Công nghiệp Bảo thư (HNX: BII) trong tháng 10.

Một điểm tích cực là KSA không phải chịu chi phí tài chính trong năm qua và khoản nợ phải trả của doanh nghiệp hiện đã giảm xuống còn 40 tỷ đồng (toàn bộ là nợ ngắn hạn). Bên cạnh đó, nhờ phát hành thành công, vốn chủ sở hữu đã tăng hơn 2 lần lên 977 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
20160205_20160205 - KSA - BCTC HN Q4.15.pdf
KSA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4,2015 so với cùng kỳ năm trước