- Trong những người sớm rời khỏi American Idol, Kristy Lee Cook  là cô gái can đảm nhất. Trước khi vĩnh biệt cuộc chơi, nữ thí sinh tóc vàng đòi... ngồi vào lòng vị giám khảo khó tính Simon để hát.