Kỷ niệm 62 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (TBLS), toàn tỉnh Kon Tum có 129 đối tượng chính sách được Chủ tịch Nước tặng quà

(ĐĐK) . Trong đó, 107 suất (trị giá 400.000 đồng/suất) tặng cho đối tượng là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ già yếu neo đơn và con liệt sỹ mồ côi, thân nhân của gia đình có 3 liệt sỹ; và 22 suất (trị giá 200.000 đồng/suất) tặng cho đối tượng là thân nhân của gia đình có 2 liệt sỹ. Dịp này, tỉnh Kon Tum cũng đã thành lập các đoàn đi thăm hỏi, động viên và trao tặng các gia đình chính sách tiêu biểu trên toàn tỉnh 80 suất quà (trị giá 200.000 đồng/suất). R.C.Kim