VH- Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Kon Tum, từ năm 2000 đến nay lực lượng BĐBP Kon Tum đã chủ động nắm chắc tình hình chủ quyền an ninh biên giới; tích cực tham mưu cho UBND các cấp về chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ; phối hợp với các ngành chức năng trong tỉnh tổ chức 4.603 buổi tuyên truyền, giáo dục Nghị định 34/2000/NĐ-CP; các văn bản quy phạm pháp luật về biên giới cho 234.339 lượt người dân các dân tộc trên địa bàn.

Qua việc tuyên truyền, giáo dục đã giúp quần chúng nhân dân ở 10 xã biên giới nắm chắc các quy chế về khu vực biên giới, góp phần nâng cao cảnh giác và cung cấp trên 6.000 nguồn tin có giá trị. Thông qua các nguồn tin này, BĐBP Kon Tum đã đấu tranh bóc gỡ 10 đối tượng bị “Tin lành Đề ga” móc nối; phát hiện và xử lý 1.063 vụ/2.670 đối tượng vi phạm pháp luật khu vực biên giới (Bộ đội Biên phòng xử lý 518 vụ/1.586 đối tượng, số còn lại giao cho các ngành chức năng).

Y LY NA