(ATPvietnam.com) -CTCP Mirae (mã chứng khoán: KMR) vừa thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009.

* Cơ sở dữ liệu về cổ phiếu KMR * Nhìn nhận của giới đầu tư về KMR Theo đó, trong quý II/2009 Công ty đã đạt 39,343 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 11,87% so với quý II/2008 (tương đương tăng 4,174 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 59,572 tỷ đồng, tăng 5,12% (tương đương tăng 2,899 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2008. Lợi nhuận sau thuế quý II/2009 Công ty đạt 6,205 tỷ đồng, tăng 221,69% so với quý II/2008 (tương đương tăng 4,276 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 7,468 tỷ đồng, tăng 61,05% (tương đương tăng 2,831 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2008. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 6 tháng đầu năm đạt 1.032 đồng. Kế hoạch trong năm 2009, Công ty đề ra các chỉ tiêu cụ thể như doanh thu bán hàng đạt 227,5 tỷ đồng, tăng 34,05% so với năm 2008; lợi nhuận sau thuế 42,787 tỷ đồng, tăng 188,77% so với năm 2008; chia cổ tức với tỷ lệ 5%. Báo cáo kết quả kinh doanh: Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Lũy kế Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 39,385,209,326 59,614,401,165 Các khoản giảm trừ doanh thu 42,008,192 42,008,192 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 39,343,201,134 59,572,392,973 Giá vốn hàng bán 30,829,836,853 44,012,683,235 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 8,513,364,281 15,559,709,738 Doanh thu hoạt động tài chính 6,746,508,424 6,918,966,670 Chi phí tài chính 3,653,930,531 5,719,602,369 Chi phí bán hàng 1,904,173,819 3,335,120,196 Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,968,869,997 5,263,324,867 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6,732,898,358 8,160,628,976 Thu nhập khác 12,641,905 108,345,802 Chi phí khác 73,986,892 239,233,751 Lợi nhuận khác (61,344,987) (130,887,949) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6,671,553,371 8,029,741,027 Thuế thu nhập doanh nghiệp 467,008,736 562,081,872 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6,204,544,635 7,467,659,155 Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 28/7/2009 cổ phiếu KMR giảm 600 đồng (5%) ở mức 11.400 đồng/cp với 43.330 cổ phiếu được chuyển nhượng. Ngày Giá Thay đổi %thay đổi Khối lượng 28/07/2009 11,400 -600 -5.00 43,330 27/07/2009 12,000 500 4.35 144,310 24/07/2009 11,500 500 4.55 32,640 23/07/2009 11,000 200 1.85 25,660 22/07/2009 10,800 100 0.93 30,580 Ngọc Anh Các tin liên quan Kết quả mua bán cổ phiếu của cổ đông PPC, VKP, SAV, KMR KMR: được phát hành 8 triệu USD cổ phiếu trên thị trường Hàn Quốc KMR: quý I/2009 lợi nhuận 1,26 tỷ, giảm 53,36%, EPS đạt 97 đồng KMR: kế hoạch 2009 doanh thu 227 tỷ, lợi nhuận 42,78 tỷ, cổ tức 5% KMR: bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay kế toán trưởng KMR mua xong 1.681.600 cổ phiếu KMF, nâng tỷ lệ lên 17,86% KMR: thông qua chủ trương phát hành và niêm yết tại Hàn Quốc