(baodautu.vn) Các doanh nghiệp lớn đang có góc nhìn khá bi quan về kinh tế Việt Nam năm 2013

Trong nghiên cứu thường kỳ Policy Debate số 2 vừa được Công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam công bố với chủ đềKinh tế và tái cấu trúc kinh tế năm 2013: từ góc nhìn của doanh nghiệp lớn”, thời điểm phục hồi của nền kinh tế Việt Nam vẫn khá mờ mịt.

Phần lớn các doanh nghiệp tỏ ra khá bi quan về thời điểm phục hồi của nền kinh tế và cho rằng trong năm 2013, nền kinh tế chưa thể phục hồi (46%).

Dù vậy, cũng có tới 44% số doanh nghiệp cho rằng, trong trường hợp tốt đẹp, phục hồi kinh tế có thể bắt đầu từ nửa cuối năm 2013.

Đồng thời, số doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô trong sáu tháng cuối năm 2012 sẽ được cải thiện ít hơn hẳn số doanh nghiệp đánh giá rằng tình hình xấu đi.

Tuy nhiên, điểm sáng đáng mừng là các doanh nghiệp đều tỏ ra bền bỉ và chuẩn bị sẵn sàng cho những gì xấu nhất khi đa số nhận định tình hình vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát.

Tình hình kinh tế vĩ mô nửa cuối năm 2013

Triển vọng phục hồi của nền kinh tế Việt Nam

Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp tăng trưởng, Vietnam Report.

Tất nhiên, các doanh nghiệp cũng đành chấp nhận sự thật rằng, kết quả kinh doanh của họ các tháng cuối năm sẽ khá xấu đi. Số doanh nghiệp dự đoán sẽ giảm quy mô lao động và doanh thu nhiều hơn số doanh nghiệp cho rằng số lao động và doanh thu của họ sẽ tăng lên so với 6 tháng đầu năm. Riêng chỉ tiêu doanh thu thì số doanh nghiệp dự đoán doanh thu tăng lại cao hơn số doanh nghiệp dự doán doanh thu giảm.

Hình 2: Triển vọng kinh doanh của DN sáu tháng cuối năm 2012

Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp tăng trưởng, Vietnam Report.