Mười ngày vừa qua sẽ được nhớ đến như là thời gian mà chính phủ Mỹ đã từ bỏ những qui tắc đã tồn tại từ nửa thế kỷ nay với ý đồ nhằm cứu vãn chủ nghĩa tư bản Mỹ khỏi sự sụp đổ. Trên thang địa chấn Richter về hoạt động của chính phủ, những quyết định gần đây của FED và chính phủ Liên bang vẫn chưa đạt tới mức độ của thời kỳ cuộc Đại suy thoái năm 1929-33, chúng mới chỉ giới hạn ở những quyết định mang tính kỹ thuật, song có một điều gì đó rất lớn đã xảy ra mà không có sự chuẩn y của Quốc hội. Và mặc dù Bộ Tài chính Mỹ đã không hề cắt một tấm séc nào để cứu vãn cuộc khủng hoảng trên thị trường địa ốc và thị trường tài chính phố Wall, song hàng tỷ USD của người đóng thuế Mỹ đã bị huy động vào cuộc với những nguy cơ không lường hết được.