Đó là thừa nhận của các quan chức hàng đầu của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) về thực trạng hiện nay của nền kinh tế Mỹ.