Theo Reuter, ngành da giầy Thái Lan từ lâu đã phụ thuộc vào xuất khẩu do vậy những biến động kinh tế của các đối tác thương mại toàn cầu sẽ không tránh khỏi ảnh hưởng tới các nhà xuất khẩu và chế tạo thông qua sức tiêu dùng nội địa và nước ngoài, chi phí sản xuất, vận chuyển, giá bán cũng như thu nhập của các nhà máy chế tạo.