Theo nhật báo kinh tế Đức Handelsblatt, các viện kinh tế hàng đầu của nước này gồm IfW, RWI, IWH và IFO dự báo, tốc độ tăng trưởng kinh tế Đức năm 2008 sẽ giảm từ mức 2,2% năm 2007 xuống khoảng 1,8% (trong khi Chính phủ Đức dự đoán con số này là 1,7%) và số người thất nghiệp có thể giảm xuống dưới 3 triệu vào năm 2009.