Các khu kinh tế (KKT) biển được quy hoạch thành mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam, dự kiến đến 55-60% GDP vào 2020.

Hàng trăm tỉ đô-la Mỹ vốn đăng ký vào các khu vực này tuy nhiên đầu tư thực tế còn thấp, sau nhiều năm còn ít nơi chứng tỏ được sức bật trong nền kinh tế.

Kinh te bien tri gia bao nhieu? - Anh 1

Hai bức tranh tương phản về kinh tế biển.Ảnh: Địa lý và Cuộc sống

Kinh te bien tri gia bao nhieu? - Anh 2

Kinh te bien tri gia bao nhieu? - Anh 3

.....................................

Kinh te bien tri gia bao nhieu? - Anh 4