(HQ Online)- Tại Hội nghị kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) lần thứ 8 vừa qua, Cục Hải quan Hà Nội đã chia sẻ kinh nghiệm kiểm tra thực tế hàng hóa tại DN gia công XK mà đơn vị đã triển khai.

Công chức Chi cục KTSTQ (Hải quan Hà Nội) làm việc với DN tại trụ sở cơ quan

Xác định nghi vấn

Cục Hải quan Hà Nội cho biết, nhằm thu thập dữ liệu phục vụ KTSTQ theo kế hoạch năm 2012, Đội KTSTQ đối với hàng hóa thuộc loại hình gia công- nhập sản xuất XK đã mời giám đốc Công ty A đến trụ sở Hải quan để thực hiện KTSTQ. Qua buổi làm việc, đội đã nắm được thông tin về số lượng các quyết định thanh khoản từ năm 2008 đến năm 2012 thuộc các hợp đồng gia công XK của Công ty A (chủng loại, số lượng nguyên liệu chính, phụ liệu NK, mặt hàng, thị trường XK sản phẩm gia công).

Để chuẩn bị tốt cho công tác kiểm tra, Chi cục KTSTQ đã phối kết hợp với chi cục thông quan nơi quản lý hợp đồng gia công XK của công ty để xin số liệu về các hợp đồng gia công đã thanh khoản từ năm 2008 đến 21-11-2012 và các hợp đồng đang thực hiện. Đồng thời, cử cán bộ đến chi cục trao đổi, tìm hiểu về công ty A.

Với những thông tin thu thập trên, kết hợp với phân tích dữ liệu tờ khai NK, tờ khai XK của công ty trong vòng 5 năm, Đội bước đầu đã có đánh giá sơ bộ về công ty.

Công ty chỉ thực hiện gia công cho thương nhân nước ngoài, sản xuất gia công duy nhất một mặt hàng là quần các loại, chủ yếu là quần nam. Thị trường XK là Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Nguyên liệu chính NK từ Trung Quốc và Hàn Quốc, chủng loại vải rất đa dạng, có khoảng 60 loại nguyên liệu vài khổ từ 58” đến 60” được NK. Tại quyết định thanh khoản hợp đồng gia công từ năm 2011, Công ty tính nguyên liệu vải là m2.

Bên cạnh đó, Công ty chỉ thực hiện hợp đồng gia công cho 1 đối tác nước ngoài và thực hiện lần lượt từng hợp đồng, nguyên liệu dư thừa của hợp đồng trước luôn được công ty chuyển tiếp cho hợp đồng sau.

Trên cơ sở phân tích thông tin và kinh nghiệm kiểm tra, Đội đánh giá dấu hiệu gian lận có thể tập trung ở nguyên liệu vải NK, nhất là đối với các loại vải có sự chuyển đổi từ đơn vị tính yards sang đơn vị tính m2. Do vậy Đội đã đề xuất KTSTQ tại trụ sở Công ty.

Gian lận đơn vị tính

Tại buổi làm việc đầu tiên, ngoài việc công bố Quyết định KTSTQ, trưởng đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty chuẩn bị cung cấp các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2012. Theo phân công nhiệm vụ, đoàn chia thành 3 nhóm kiểm tra. Qua quá trình các nhóm kiểm tra tại Công ty phát sinh một số vấn đề:

Tại xưởng sản xuất, công ty không ghi phiếu nhập kho nguyên phụ liệu mà nhập kho theo bảng kê chi tiết hàng hóa do phòng XNK chuyển đến, không có sổ theo dõi lượng thành phẩm. Nguyên liệu vải nhập kho theo đơn vị tính yards, chứ không phải đơn vị tính m2.

Có phiếu xuất kho nguyên phụ liệu vào xưởng sản xuất nhưng không ghi hàng ngày mà ghi theo từng đơn hàng.

Bộ phận kế toán không theo dõi nguyên phụ liệu gia công trên tài khoản kế toán 152 vì Công ty cho biết, nguyên phụ liệu NK để sản xuất sản phẩm gia công XK là hàng gửi, không phải là tài sản của Công ty. Lượng nguyên phụ liệu này do phòng XNK quản lý và thanh khoản với cơ quan Hải quan.

Năm 2011 Công ty mới thực hiện kiểm kê hàng tồn kho (nguyên phụ liệu, thành phẩm). Tại báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán, phần “hạn chế” có ghi “Công ty kiểm toán không tham gia kiểm kê tiền mặt, bán thành phẩm, thành phẩm tồn kho”.

Để giải quyết những vấn đề này, Đoàn kiểm tra đã tiến hành họp và quyết định không lấy số liệu trên báo cáo tài chính của công ty, mà thực hiện thanh khoản lượng nguyên liệu vài NK tại thời điểm kiểm tra trên cơ sở báo cáo số liệu thực tế tồn kho nguyên liệu của công ty, lượng nguyên liệu nhập gia công khai báo trên tờ khai NK, lượng nguyên liệu sử dụng trên cơ sở tính toán định mức đối với số lượng sản phẩm gia công trên tờ khai XK. Trong số các loại nguyên liệu vải NK, đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra loại vải 100% Polyester- là nguyên liệu chính NK nhiều nhất.

Kết quả, số liệu của đoàn kiểm tra lớn hơn số liệu báo cáo của Công ty (đưa về cùng đơn vị tính) là 54.562,39m2.

Đồng thời, với nhóm kiểm tra kho, nhóm kiểm tra hồ sơ hải quan đã tập trung kiểm tra các tờ khai NK có quy đổi từ đơn vị tính yards sang đơn vị tính m2.

Kết quả, có 34 tờ khai NK lượng nguyên liệu vải khai báo ít hơn thực tế NK. Tổng lượng nguyên liệu vải khai thiếu là 29.015m2.

Có 34 tờ khai NK lượng nguyên liệu vải khai báo nhiều hơn thực tế NK. Tổng lượng nguyên liệu vải khai nhiều hơn là 43. 632m2.

Truy thu hơn 500 triệu đồng

Có thể thấy, số liệu chênh lệch lượng nguyên liệu vải chính 100% Polyester (54.562,39m2). Tuy nhiên, theo giải trình của Công ty A, có một số lượng sản phẩm công ty đưa nguyên phụ liệu vào sản xuất từ tháng 11 nhưng đến hết 15-12-2012 công ty mới xuất hết những mã hàng đó.

Đoàn kiểm tra đã tính toán phiếu xuất kho nguyên liệu vào xưởng sản xuất tháng 11, cùng năng lực sản xuất của công ty (6 chuyền may…) để chấp nhận cho Công ty bổ sung thêm 2 tờ khai XK của tháng 12 với tổng lượng sản phẩm XK 18.486 chiếc.

Như vậy, sau khi công ty giải trình, nguyên liệu vải chính 100% Polyester còn là 10.954,83m2

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã thừa nhận lỗi sai về quy đổi, sau khi có kết quả kiểm tra, Công ty đã kiểm tra lại chứng từ, sổ sách và nhận thấy, lượng nguyên liệu vải chênh lệch là do việc quy đổi sai đơn vị tính từ yards sang đơn vị tính m2.

Theo đó, Chi cục KTSTQ Hải quan Hà Nội kết luận: Công ty đã có hành vi khai sai lượng nguyên liệu vải NK, dẫn đến lượng nguyên liệu vải đưa vào thanh khoản sai so với thực tế NK tại các tờ khai NK.

Quyết định ấn định số tiền thuế phải truy thu là 500 triệu đồng và Công ty đã nộp đủ số tiền vào NSNN. Với hành vi vi phạm nêu trên, cơ quan Hải quan đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đối với Công ty.

Qua vụ việc này, theo Cục Hải quan Hà Nội, vấn đề thu thập và phân tích thông tin là bước khởi đầu hết sức quan trọng có tính quyết định đến kết quả KTSTQ. Thông tin cần được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, như vậy công tác kiểm tra mới đạt được hiệu quả cao.

Hải Nam