Thật kinh ngạc khi biết rằng bằng lái xe cỡ nào cũng có thể lo được nếu có tiền hoặc nhiều tiền. Và cũng thật ớn lạnh nếu giao phó cho những tài xế mua bằng như thế...