TT - Thuần hóa sư tử - tập sách giới thiệu 100 chiến lược về đầu tư của Richard Farleigh, vừa được NXB Tri Thức ra mắt bạn đọc VN với bản dịch của Tiểu Phượng, Phương Thảo hiệu đính.