TT(TP.HCM) - Đó là chương trình do Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI), Tập đoàn Intel và Ngân hàng Techcombank phối hợp tổ chức vừa được giới thiệu.