Kim ngạch nhập khẩu tháng 11/2009 ước đạt 6,55 tỉ USD, giảm 1,1% so với tháng 10, chủ yếu giảm nhập xăng dầu, phân bón và lúa mỳ.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 11/2009 ước đạt 6,55 tỉ USD, giảm 1,1% so với tháng 10, chủ yếu giảm nhập xăng dầu, phân bón và lúa mỳ. Tuy vậy, so với cùng kỳ năm 2008 thì kim ngạch nhập khẩu tháng 11 tăng tới 40,8%. Trong đó, nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,45 tỉ USD, tăng 20,4% và nhập khẩu của các doanh nghiệp vốn đầu tư trong nước đạt 4,1 tỉ USD, tăng 56,7% so với cùng kỳ năm 2008. Hầu hết các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu đều tăng khá so với cùng kỳ năm 2008 như: phân bón, thép, ô tô các loại, bông, sợi dệt, cao su, giấy, chất dẻo, hóa chất, lúa mì, vàng và dược liệu,...chỉ trừ hai mặt hàng là dầu ăn và thuốc trừ sâu nhập khẩu giảm. Mặc dù từ tháng 9 đến nay nhập khẩu qua từng tháng luôn đạt mức cao nhưng tính chung cho cả 11 tháng đầu năm thì kim ngạch chỉ đạt 61,6 tỉ USD, giảm tới 17,9% so cùng kỳ năm 2008 và bằng 81,5% kế hoạch cả năm. Trong đó, nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 22,4 tỉ USD, giảm 13,2%, nhập khẩu của các doanh nghiệp vốn đầu tư trong nước đạt gần 39,2 tỉ USD, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm 2008. Về hàng hóa, nhìn chung khối lượng của phần lớn các nhóm/mặt hàng nhập khẩu chủ yếu đều có mức tăng khá so với cùng kỳ năm 2008 như: ô tô, phân hóa học, thép, chất dẻo, cao su, bông, sợi, kim loại màu, nguyên liệu thuốc lá, dược liệu, tân dược, lúa mỳ, khí đốt hóa lỏng, giấy, thủy sản và thức ăn chăn nuôi,... Kim ngạch nhập khẩu 11 tháng đầu năm nay vẫn giảm so với cùng kỳ năm 2008, chủ yếu vẫn là do giá cả hàng hóa nhập khẩu sút giảm. Nhập siêu về hàng hóa của cả nước trong tháng 10/2009 đạt gần 1,6 tỉ USD, thấp hơn mức ước tính ban đầu hơn 300 triệu USD, sang tháng 11 do tăng lượng hàng hóa nhập khẩu, trong đó có cả vàng, nên ước tính nhập siêu đạt 1,75 tỉ USD. Như vậy, tính chung trong 11 tháng đầu năm 2009, mức nhập siêu lên gần 10,2 tỉ USD, bằng 59,9% so với cùng kỳ năm 2008, nhưng so với kim ngạch xuất khẩu, thì mức nhập siêu ở trên sẽ bằng 19,8%. Vinanet