Đình đám với xì-căng-đan băng sex, nổi danh nhờ vòng 3 quá khổ, đó là Kim Kardashian, người đẹp nóng bỏng trên tạp chí Ralph số ra tháng 5.