Bạn nghe câu này quen không? Chẳng phải các teen nhà ta luôn mở miệng tuyên bố câu này khi gặp phải trục trặc trong chuyện gia đình sao?