Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp điều hành thị trường trong nước.