KTĐT - Cuối tuần qua, Đoàn công tác của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (BCĐ PCTN) Trung ương đã làm việc với BCĐ PCTN Thành phố Hà Nội về kết quả PCTN giai đoạn 2006 - 2010.

Theo báo cáo của BCĐ PCTN thành phố Hà Nội, công tác PCTN tại Hà Nội có chuyển biến, bước đầu ngăn chặn và kiềm chế tham nhũng, lãng phí.Với việc xác định PCTN là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa thường xuyên lâu dài, nên thành phố đã chú trọng xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; củng cố, kiện toàn BCĐ và Văn phòng BCĐ PCTN thành phố; chú trọng các giải pháp phòng ngừa, chuẩn hóa các quy trình công việc theo hướng đơn giản, công khai, dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát... Đồng thời các cấp, các ngành đã tăng cường công tác kiểm tra, tháo gỡ những vướng mắc cho cơ sở, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; xem xét kịp thời các đơn tố cáo về tham nhũng, lãng phí nên đã hạn chế được các vụ việc phức tạp, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh, chính trị, trật tự án toàn xã hội. Từ năm 2006 đến nay, Hà Nội đã tổ chức 1.628 cuộc thanh tra, kiến nghị thu hồi 350 tỷ đồng, đưa vào quản lý hơn 600 ha đất, đề nghị xử lý kỷ luật 126 cán bộ, kiểm điểm trách nhiệm 8 tập thể, chuyển cơ quan điều tra 12 vụ. Công an Thành phố đã thụ lý, điều tra 178 vụ với 378 đối tượng về các tội danh tham nhũng. Liên quan tới với việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đến nay có 41 đơn vị xảy ra tham nhũng đã bị xử lý, 62 cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật... Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ PCTN thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ. Vì vậy, thành phố Hà Nội luôn xác định PCTN, lãng phí là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân; củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước về công tác PCTN, lãng phí. Bên cạnh đó tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kiên quyết xử lý cá nhân, tổ chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực. Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo, trước mắt, Hà Nội sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan PCTN, nhất là các cơ quan tư pháp; gắn công tác PCTN với cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như: ngân hàng, xây dựng cơ bản, đất đai, quản lý thu, chi tài chính ngân sách, thực hiện cổ phần hóa... để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Hà Anh