Ngày 17.4, phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) khai mạc tại Hà Nội. Trong phiên họp dự kiến kéo dài 8 ngày, TVQH sẽ xem xét những nội dung quan trọng như cho ý kiến về  một số dự án luật; về quốc tịch, thuế thu nhập doanh nghiệp; đề án cho người nước ngoài mua và sở hữu nhà tại Việt Nam; mở rộng địa giới hành chính Hà Nội; chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tình hình an toàn giao thông...