(Nguoiduatin.vn) – Đó là khẳng định của phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị tổng kết 1,5 năm thực hiện chỉ thị 296/CT-TTg của thủ tướng chính phủ và tổng kết năm học 2010 – 2011.

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: "Chỉ tiêu tuyển sinh sẽ giảm vì nhu cầu quốc gia sẽ được chuyển sang nhu cầu của từng trường. Chỉ tiêu tuyển sinh phải bám vào nhu cầu ngành nghề, đảm bảo đào tạo ra phải có việc làm.

Theo đó, tiếp tục giảm chỉ tiêu tuyển sinh không chính quy, giảm dần chỉ tiêu tuyển sinh cung cấp chuyên nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng đồng thời tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo chính quy. Tổ chức quản lý chặt chẽ quá trình đào tạo, đặc biệt tăng cường công tác quản lý giảng dạy, quản lý học tập, siết chặt quy chế thi, kiểm tra và đánh giá; xây dựng ngân hàng câu hỏi thi để tách khâu dạy và khâu thi”.

“Chất lượng đầu vào hệ chính quy được kiểm định bằng kỳ thi tuyển sinh nghiêm túc nhưng hệ không chính quy đang được buông lỏng cho các trường. Hệ này có số lượng rất lớn, ngang ngửa với hệ chính quy nhưng lại chưa kiểm soát được chất lượng. Chính phủ chủ trương không thể tăng quy mô mà không giám sát về chất lượng, kiên quyết chấm dứt tình trạng không thể kiểm soát được chất lượng đào tạo. Chúng ta đã kiểm soát được chất lượng đào tạo đại học hay chưa là câu hỏi cần phải được đặt ra” – phó thủ tướng khẳng định thêm.

Theo bộ trưởng sẽ giảm chỉ tiêu không chính quy và nâng cao chất lượng đối với hệ này

Sau khi đưa ra những nhận định về chất lượng giáo dục đào tạo hiện nay, phó thủ tướng phát đã chỉ đạo: "Không thể để cho giáo dục đại học phát triển theo cơ chế thị trường bởi đại học không phải là doanh nghiệp. Nếu nói về sự chi phối thì quy luật sư phạm có ảnh hưởng đầu tiên đến giáo dục đại học. Đó là trung thực, kỷ cương và đổi mới phải bám vào đơn vị sư phạm trong đó người thầy phải là tấm gương về đạo đức, sáng tạo”.

Ông cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, các đại học, cao đẳng phải công khai chất lượng đào tạo để xã hội giám sát, lựa chọn. Quyền tự chủ sẽ dần được giao cho các trường .Tuy nhiên, phải theo các chuẩn mực nhất định.

Theo bộ trưởng Phạm Vũ Luận, trong 10 năm qua, chúng ta chú trọng đến vấn đề tăng quy mô, tăng số lượng, nhưng trong 10 năm tới phải quan tâm đến chất lượng. Năm học tới, Bộ sẽ tiếp tục giảm chỉ tiêu tuyển sinh hệ không chính quy, giảm dần chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng đồng thời tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo đại học, cao đẳng chính quy.

“Nhiều trường có phản ứng về việc Bộ giảm chỉ tiêu hệ này nhưng đây là việc phải làm” – Bộ trưởng Luận nhấn mạnh.

Phan Chính