Ủy ban nhân dân TP.HCM kiến nghị Chính phủ nghiên cứu bỏ hẳn khái niệm tiền sử dụng đất, mà thay bằng sắc thuế với thuế suất khoảng 10-15% bảng giá đất.

Theo báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về giải pháp tăng cường thị trường bất động sản, TP.HCM cho biết có tới hơn 30% số dự án đã xây dựng xong, có sản phẩm hoàn chỉnh nhưng nhiều dự án không bán được. Một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho thị trường bất động sản là chi phí bồi thường và tiền sử dụng đất quá cao, chiếm từ 20-40% cơ cấu giá thành khiến giá bất động sản bị đội lên.

Ủy ban nhân dân thành phố cũng kiến nghị có những hướng dẫn cụ thể việc khấu trừ các chi phí hợp lý, đối với các doanh nghiệp đã thỏa thuận bồi thường nhưng chưa đóng tiền sử dụng đất hoặc còn nợ, tránh tình trạng phải nộp tiền sử dụng đất 2 lần.

TCKD