(InfoTV) - Ngày 1/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi). Đa số các đại biểu tán thành với quy định chặt chẽ các nguồn thu nhằm khắc phục thất thoát từ hoạt động khoáng sản hiện nay.

- Hà Nội cấm khai thác khoáng sản tại 25 khu vực - Thanh tra Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam- Có nên đầu tư dài hạn với cổ phiếu khoáng sản? Đồng thời, đề nghị quy định thu một khoản tiền khi Nhà nước cấp quyền khai thác khoáng sản đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản, kể cả đối với các dự án khai thác khoáng sản đã được cấp phép trước ngày Luật này có hiệu lực. Về việc xác định mức thu, nhiều ý kiến đề nghị cần căn cứ vào trữ lượng, chất lượng, điều kiện khai thác khoáng sản. Nhiều ý kiến đề nghị nên quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản bởi mục đích đấu giá thăm dò, khai thác khoáng sản là để xóa bỏ tình trạng xin-cho, không bình đẳng giữa các nhà đầu tư và để chọn được nhà đầu tư đích thực có đủ năng lực, hạn chế tình trạng mua đi bán lại các dự án. Các đại biểu quốc hội cũng cho rằng, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chỉ được chuyển nhượng quyền khai thác khi dự án đã được triển khai ở giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản và bắt đầu khai thác khoáng sản nhằm hạn chế tình trạng mua đi bán lại các dự án. InfoTV (Theo ĐTCK)