Ngày 16-4, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp báo công bố kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2013.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong quý I-2013, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận ba cuộc thanh tra, gồm: Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định; thanh tra Dự án Trường bắn quốc gia khu vực 1; thanh tra công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Kết quả tổng hợp từ ba cuộc thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 816,3 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về cho ngân sách Nhà nước 682 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra ba vụ việc.

Trong quý I, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân tăng so với cùng kỳ năm 2012 cả về số lượt, số đoàn đông người và số vụ việc.

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, đến nay, cả nước đã xem xét, giải quyết xong 430/528 vụ việc khiếu kiện tồn đọng kéo dài, đạt tỷ lệ 81,44%.