Theo Bộ Công thương: 4 tháng đầu năm 2008, nước ta xuất khẩu gạo được trên 1,6 triệu tấn, trị giá 816 triệu USD, tăng hơn 19% về số lượng và 81% về giá trị so với cùng kỳ năm 2007.