(VOV) -Kiên Giang đã tiến hành xử lý kỷ luật 6 cá nhân, đang kiểm tra, thanh tra làm rõ các dấu hiệu vi phạm của 4 tổ chức và 7 cá nhân

Kiên Giang đã tiến hành xử lý kỷ luật 6 cá nhân, đồng thời đang kiểm tra, thanh tra làm rõ các dấu hiệu vi phạm của 4 tổ chức và 7 cá nhân

Hôm nay (17/4), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã thống nhất đánh giá kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của 20/20 Ban thường vụ huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; 84/84 sở, ban, ngành cấp tỉnh cơ bản đạt yêu cầu theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Bên cạnh một số mặt tích cực, có cách làm mới trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang cũng nhận định một số nơi trong kiểm điểm vẫn chưa tập trung thảo luận, phân tích làm rõ khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân; góp ý cho tập thể nhiều, cá nhân ít. Một số nơi được gợi ý kiểm điểm, còn có biểu hiện quanh co, né tránh khuyết điểm. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hiệp đã không thừa nhận thiếu sót khuyết điểm đến khi kiểm tra, thanh tra vào cuộc phát hiện nhiều vi phạm.

Qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với kiểm điểm các sai phạm theo kết luận kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp của Kiên Giang đã tiến hành xử lý kỷ luật 6 cá nhân, đồng thời đang kiểm tra, thanh tra làm rõ các dấu hiệu vi phạm của 4 tổ chức và 7 cá nhân./.