NDĐT - Với 76% số phiếu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII có mặt tán thành, ông Trần Thanh Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang đã chính thức được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Ông Trần Thanh Nam sinh năm 1964 là tiến sĩ triết học đã từng kinh qua các chức vụ như: Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy An Minh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang. Cũng trong kỳ họp lần thứ 27, chiều ngày 12-4, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII cũng đã thống nhất miễn nhiệm chức danh hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang là ông Lê Hữu Hùng và bà Trần Thanh Bình. Được biết, ông Lê Hữu Hùng thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vì lý do sức khỏe, còn bà Trần Thanh Bình đã được điều động về Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.