UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành quyết định phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18.6.2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng số gạo được phân bổ, hỗ trợ cho học sinh trong đợt một này là 145.200kg. Trong đó, 11 trường thuộc huyện Giang Thành nhận 49.500kg, 5 trường thuộc huyện Vĩnh Thuận được 64.575kg, huyện U Minh Thượng có 3 trường được nhận 31.125kg.

Theo quy định học sinh được hưởng hỗ trợ 15kg gạo/tháng/học sinh và được hưởng 9 tháng. Sở GD&ĐT Kiên Giang làm đầu mối liên hệ với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ và hướng dẫn giao gạo đến các trường của từng huyện trong tỉnh.

B.T