Chiều 12/4, tại kỳ họp thứ 27 (bất thường), Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang (khóa VII) đã bầu ông Trần Thanh Nam giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004-2011.

Ông Trần Thanh Nam sinh năm 1964, tiến sĩ triết học, là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh./. Hoàng Vân (Vietnam+)