Chiều 7-10, Đoàn kiểm tra số 2 do Phó Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thành phố, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, một số loại hình mới tại huyện Gia Lâm.

Kiem tra viec xay dung va thuc hien quy che dan chu o huyen Gia Lam - Anh 1

Kết luận buổi làm việc, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 Nguyễn Lan Hương ghi nhận, huyện đã triển khai thực hiện QCDC nghiêm túc, có chiều sâu; các cấp ủy từ huyện tới cơ sở đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị và xã hội. Đặc biệt, huyện đã xây dựng và thực hiện được 6 quy chế thực hiện dân chủ trong loại hình mới. Trưởng đoàn Nguyễn Lan Hương lưu ý, trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, Thành ủy về thực hiện QCDC; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, tổ dân vận, tổ hòa giải ở cơ sở... Trong đó, huyện cần chú trọng công tác kiểm tra thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh CCHC, công khai, minh bạch các quy định, quy trình; chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, phục vụ người dân.

Khánh Thu