Sau “Miếng ngon Hà Nội”, một cuốn sách khác của nhà văn Vũ Bằng là “Thương nhớ mười hai” phải xem lại nội dung.

Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã có văn bản gửi các nhà xuất bản và các đối tác liên kết, yêu cầu kiểm tra, rà soát lại nội dung cuốn sách “Thương nhớ mười hai” của nhà văn Vũ Bằng.

Văn bản nêu rõ: Qua kiểm tra lưu chiểu cuốn sách “Thương nhớ mười hai”, tác giả Vũ Bằng, Cục Xuất bản, In và Phát hành thấy nội dung cuốn sách có chi tiết nhạy cảm trong bài “Tháng bảy, ngày rằm xá tội vong nhân”.

Kiem tra noi dung sach 'Thuong nho muoi hai' cua Vu Bang - Anh 1

Vì vậy, Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu các nhà xuất bản: Kiểm tra, rà soát lại nội dung cuốn sách “Thương nhớ mười hai”. Nếu phát hiện những vấn đề cần điều chỉnh, nhà xuất bản có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, chỉnh sửa cho phù hợp đoạn trích trong bài “Tháng bảy, ngày rằm xá tội vong nhân” nếu tái bản.

Trước đó, cuốn sách “” của nhà văn Vũ Bằng do NXB Dân Trí liên kết với Cty TNHH Văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng tái bản vào tháng 3.2017 cũng có sai phạm nghiêm trọng về nội dung so với bản gốc tác phẩm, đã bị Cục Xuất bản, In và Phát hành thu hồi, xử phạt Cty Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng 240 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 6 tháng.

L.P