KTĐT - Tin từ Bộ TN&MT, trong tháng 9 tới, Bộ sẽphối hợp với các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các tỉnh, thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên phạm vi cả nước. Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bảo đảm an toàn lao động trong khai thác khoáng sản.

Cùng với đợt kiểm tra của liên ngành này, Thanh tra Tổng cục Địa chất và Khoáng sản cũng tiến hành kiểm tra tại 17 tỉnh khác theo kế hoạch thanh tra hàng năm. Đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng còn lại, UBND các tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt và báo cáo lại Bộ TN&MT để Bộ tổng hợp kết quả trình Thủ tướng. Thái San