GD&TĐ - Ngày 22/11/2016, Sở GD&ĐT Hải Dương ký ban hành công văn số 2111/SGD&ĐT-GDTrH về thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo ký năng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông.

Kiem tra dot xuat day nghe pho thong, lien ket day nghe pho thong - Anh 1

Theo văn bản này, nhằm nâng cao chất lượng công tác dạy nghề phổ thông cho học sinh THCS, THPT và đáp ứng nhu cầu phân luồng mạnh mẽ học sinh sau THCS, THPT, Sở GD&ĐT yêu cầu các trung tâm KTTH-HN-DN, trung tâm GDTX-HN-DN tiến hành rà soát tình hình dạy nghề phổ thông, tư vấn hướng nghiệp trên địa bàn được giao chi tiết đến từng trường THPT, THCS; đặc biệt là việc liên kết với các trường TCCN, CĐCN (nếu có), báo cáo bằng văn bản về Sở trước ngày 10/12/2016.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Sở GD&ĐT sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất một số trung tâm về công tác dạy nghề phổ thông và liên kết dạy nghề phổ thông.

Cũng trong văn bản nói trên, Sở GD&ĐT yêu cầu khi tổ chức liên kết dạy nghề cấp bằng TCN phải đúng đối tượng là học sinh đang học tại các trung tâm GDTX, GDTX-HN-DN.

Với đối tượng học sinh THCS, THPT khi liên kết với các trường TCCN, CĐCN về dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp, các trung tâm phải báo cáo bằng văn bản về Sở phê duyệt.

Các trường THCS, THPT không được vừa tổ chức dạy nghề phổ thông, vừa liên kết dạy nghê với các trường TCCN, CĐCN.

Đối với học sinh THCS, THPT, chỉ dạy nghề phổ thông theo chương trình của Bộ GD&ĐT. Những nghề không có trong chương trình của Bộ GD&ĐT (hoặc nghề truyền thống) thì các trung tâm phải tổ chức biên soạn, phân phối chương trình, giáo trình và được Sở GD&ĐT phê duyệt trước khi tổ chức dạy nghề phổ thông cho học sinh.