QĐND Online- Sáng 19- 9, Ban tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X kiểm tra công tác trưng bày sản phẩm nghiên cứu khoa học phục vụ Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Kiem tra cong tac trung bay san pham nghien cuu khoa hoc phuc vu Dai hoi Dang bo Quan doi - Anh 1

Thượng tướng Trương Quang Khánh, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra gian trưng bày sản phẩm nghiên cứu khoa học vũ khí, khí tài.

Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thành viên Ban tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X chủ trì buổi kiểm tra; tham gia đoàn kiểm tra có: Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm TCCT và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phục vụ Đại hội. Đoàn đã tiến hành kiểm tra hội trường, khu triển lãm trưng bày trực quan; nơi ăn, nghỉ của đại biểu dự Đại hội.

Thượng tướng Trương Quang Khánh hoan nghênh, biểu dương các bộ phận, cơ quan, đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đề cao trách nhiệm, tích cực triển khai công tác đảm bảo hội trường phục vụ đại hội; chủ động trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ. Các đơn vị đảm bảo tốt công tác hậu cần, công tác quân y; chủ động trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm nghiên cứu khoa học tiêu biểu cho thành tựu xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Thượng tướng Trương Quang Khánh đề nghị các cơ quan, đơn vị phục vụ đại hội chủ động hoàn tất công tác đảm bảo, phục vụ Đại hội đạt kết quả tốt nhất, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Tin, ảnh: MÈ QUANG THẮNG