QĐND - Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đi kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật, chuẩn bị cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) năm 2011 tại Bộ tư lệnh Vùng D, Kho K858 và Nhà máy X56 thuộc Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân.

Tại các đơn vị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Huy Hiệu đã nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010, chấp hành chế độ canh trực, SSCĐ và chăm lo, bảo đảm cho bộ đội vui Tết, đón Xuân Tân Mão, công tác bảo đảm kỹ thuật và chuẩn bị mọi mặt cho năm huấn luyện 2011. Đồng chí Thứ trưởng biểu dương các đơn vị đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn đơn vị, cơ sở kho tàng và góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, khu vực đóng quân. Thứ trưởng Nguyễn Huy Hiệu yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, chuẩn bị chu đáo cho công tác huấn luyện, chăm lo đời sống bộ đội, nâng cao cảnh giác, SSCĐ cao, bảo đảm đơn vị, kho tàng, cơ sở kỹ thuật an toàn tuyệt đối, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao năm 2011. Đình Xuân