Từ ngày mai, 1/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) sẽ tổng kiểm kê đất đai trên toàn quốc. Ông Nguyễn Tiến Khang, Phó Vụ trưởng Vụ Đăng ký Thống kê Đất đai, Bộ TN&MT cho biết, việc kiểm kê sẽ rất tỷ mỉ và bắt đầt từ cấp quản lý sát nhất là phường, xã, thị trấn.