Báo Lao Động ra ngày 5.11 đăng bài viết nói trên, phản ánh: Bà Hồ Thị Dao - ở thôn Tân Hòa, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh - vì nói ra sự thật cán bộ thôn đem tiền dự án "Chia sẻ" của dân nghèo chia đều cho mọi người trong thôn, nên đã bị trưởng thôn tuyên bố khai trừ ra khỏi thôn...