(HNM) - Ngày 13-10, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Hà Đông đã kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân Ủy viên BTV theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI).

Dự và trực tiếp chỉ đạo, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu tập thể và từng cá nhân BTV Quận ủy tiến hành kiểm điểm toàn diện 3 nội dung trong Nghị quyết. Ngoài ra, BTV Quận ủy cần tập trung kiểm điểm sâu, làm rõ 2 nội dung theo gợi ý của Thành ủy, đó là hạn chế trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên, việc quy hoạch, bố trí, luân chuyển cán bộ; công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trật tự xây dựng đô thị, giải phóng mặt bằng một số dự án còn nhiều nổi cộm, bức xúc. Việc kiểm điểm phải theo trình tự, tập thể trước, cá nhân sau; phát huy tinh thần thẳng thắn, chân thành, nghiêm túc, xây dựng, làm rõ hạn chế, khuyết điểm, trách nhiệm của tập thể, từng cá nhân, đề ra phương hướng và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Sau kiểm điểm, tập thể và từng cá nhân rút ra những bài học kinh nghiệm, đoàn kết, giải quyết công việc hiệu quả trách nhiệm hơn, tạo niềm tin trong nhân dân. Dự kiến, tập thể và cá nhân BTV Quận ủy Hà Đông sẽ kiểm điểm từ ngày 13 đến 18-10.