Vừa qua, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình cá nhân và tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Vừa qua, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình cá nhân và tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

CôngThương - Tham dự hội nghị có tổ công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do ông Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương- làm tổ trưởng; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải và ông Đào Văn Hải - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Công Thương.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên trong Ban thường vụ đã dành thời gian nghiên cứu kỹ nội dung kiểm điểm, thẳng thắn phân tích, làm rõ, xác định cụ thể các khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân để đề ra các giải pháp khắc phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ; đồng thời, góp ý thẳng thắn với ý thức xây dựng đối với 6 các cá nhân ủy viên Ban thường vụ.

Qua đợt kiểm điểm này, tập thể và các cá nhân Ban thường vụ Tổng công ty đã ý thức được sâu sắc hơn trách nhiệm của mình, thấy rõ hơn các khuyết điểm, hạn chế của bản thân mình, từ đó tu dưỡng và tìm cách khắc phục khuyết điểm để hoàn hiện bản thân và xây dựng được tập thể vững mạnh hơn, đoàn kết hơn.

Kết thúc Hội nghị kiểm điểm, tổ công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm nghiêm túccủa Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Báo cáo kiểm điểm của tập thể, của cá nhân ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW.