Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh vừa tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 55 năm Ngày giải phóng thị xã (nay là thành phố Bắc Ninh) 8/8/1954- 8/8/2009 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Đọc diễn văn tại cuộc mít tinh, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã ôn lại truyền thống anh dũng, kiên cường và những đóng góp to lớn của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc trong hơn nửa thế kỷ qua. Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là từ sau ngày tái lập tỉnh Bắc Ninh (1997), thành phố đã có bước tiến nhanh trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm tăng 16,5-17%. Mặc dù bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2009 vẫn đạt 2.266,8 tỷ đồng, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.190 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng Công nghiệp-Thương mại, dịch vụ-Nông nghiệp. GDP bình quân đầu người từ 870 USD (năm 1996) tăng lên 2.020USD (năm 2008). Toàn thành phố không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,65%. Hơn 10 năm qua, hằng năm thành phố đều huy động các nguồn vốn đầu tư trên 800 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạng tầng, chỉnh trang đô thị, đến nay đã hình thành hệ thống đường phố đồng bộ về giao thông, cây xanh, chiếu sáng và cấp thoát nước.Nhiều công trình văn hóa, giáo dục và phúc lợi công công được xây dựng và nâng cấp khang trang. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, 84,4% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không có chi bộ, đảng bộ yếu kém. Chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn, năng lực và hiệu lực quản lý ngày càng được nâng cao. Các đoàn thể nhân dân đã phát huy tốt vai trò giáo dục, động viên và tổ chức quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Trong những năm tới, thành phố Bắc Ninh tiế́p tục khai thác mọi nguồn lực, đẩy mạnh nhịp độ phát triển kinh tế, phấn đấu GDP hằng năm tăng từ 16,5% trở lên. Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ. Phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, chuyên canh, thâm canh. Tăng cường quản lý trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng đô thị, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch. Chú trọng giải quyết việc làm, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày giải phóng thành phố, Chủ tịch nước đã quyết định tặng nhân dân và cán bộ thành phố Bắc Ninh Huân chương Độc lập hạng Ba.