Từ ngày 15/07 đến ngày 17/07/2009, Công ty Viễn thông Viettel tổ chức chương trình khuyến mại tháng 7 dành cho các thuê bao di động trả trước đang hoạt động. Theo đó, tất cả các thuê bao trả trước đã hoạt động từ 3 tháng trở lên (kích hoạt trước ngày 16/4/2009) nạp thẻ ≥ 50.000đ trong thời gian khuyến mại sẽ được tặng phút gọi nội mạng, tin nhắn nội mạng (giá trị qui đổi tối đa lên đến 151% mệnh giá thẻ nạp).

Chương trình không giới hạn số lượng thẻ nạp. Khi khách hàng nạp nhiều thẻ, số phút gọi, tin nhắn khuyến mại và thời hạn sử dụng (tương ứng theo mệnh giá thẻ đã nạp) được cộng dồn. Ngoài ra, các phút gọi nội mạng, tin nhắn nội mạng và ngày sử dụng khách hàng được tặng trong chương trình khuyến mại tháng 6 nếu còn sẽ tiếp tục được cộng dồn vào chương trình tháng 7. Tiếp theo các chương trình khuyến mại tháng 5 và tháng 6 năm 2009, đây là lần thứ 3 Viettel áp dụng hình thức khuyến mại mới (tặng phút gọi nội mạng và tin nhắn nội mạng có giá trị sử dụng trong một thời gian nhất định). Sau khi nhận được phản hồi của khách hàng từ lần đầu tiên áp dụng hình thức khuyến mại này, Viettel đã kịp thời điều chỉnh chương trình khuyến mại tháng 6 (thay đổi cơ cấu phút gọi và tin nhắn khuyến mại theo hướng tăng thêm số phút gọi; áp dụng thời hạn sử dụng khác nhau cho từng mệnh giá thẻ nạp). Cũng với mong muốn gia tăng lợi ích cho khách hàng, trong chương trình khuyến mại tháng 7, Viettel tiếp tục cải tiến nội dung khuyến mại, đưa thêm tính năng được cộng dồn ngày sử dụng tài khoản khuyến mại nếu khách hàng nạp nhiều thẻ; tăng thêm thời hạn sử dụng phút gọi nội mạng và tin nhắn nội mạng được khuyến mại.