GD&TĐ - Năm học 2015 - 2016, Sở GD&ĐT Đồng Nai khuyến khích triển khai thí điểm dạy học song ngữ tiếng Anh đối với môn toán và các môn khoa học tự nhiên tại các trường THCS có đủ điều kiện.

Khuyen khich thi diem day hoc song ngu tieng Anh voi mon toan, KHTN - Anh 1

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu những trường THCS tham gia dạy học theo chương trình thí điểm của Đề án dạy học ngoại ngữ quốc gia 2020 tiếp tục triển khai chương trình này ở lớp 6, lớp 7, lớp 8 và lớp 9 (đối với những lớp đã hoàn thành chương trình thí điểm lớp 8), triển khai mở rộng dạy chương trình thí điểm đối với các trường có đủ điều kiện

Đối với những địa phương đã dạy học theo chương trình thí điểm ở cấp tiểu học, cần huy động các điều kiện về giáo viên và cơ sở vật chất để có thể thu nhận hết số học sinh đã hoàn thành chương trình thí điểm lớp 5 vào học tiếp chương trình thực nghiệm ở lớp 6.

Đối với các trường, lớp chưa đủ điều kiện thực hiện chương trình thí điểm, cần tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.

Năm học 2015 - 2016, Đồng Nai cũng sẽ tổ chức dạy tiề̉ng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Hàn Quốc (là môn ngoại ngữ 1 hoặc môn ngoại ngữ 2) ở những nơi có nhu cầu, đủ điều kiện và do cha mẹ học sinh, học sinh tự nguyện tham gia.