UBND thành phố vừa phê duyệt đề án Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đề án này, cùng với việc ban hành các quy định hành chính, thành phố còn tăng cường những giải pháp về kinh tế để đạt hiệu quả nhanh và bền vững hơn.

Khuyen khich nguoi dan su dung phuong tien cong cong - Anh 1

Dù các ngành chức năng đã có nhiều nỗ lực nhằm cải thiện tình hình giao thông, nhưng tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến rất phức tạp, đồng thời tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường nặng nề, do khí thải xe cơ giới đã ở mức đáng báo động. Nguyên nhân là do số lượng phương tiện không ngừng gia tăng và ở mức rất cao so với năng lực đáp ứng của hạ tầng giao thông.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải Hà Nội, tốc độ gia tăng phương tiện giao thông trên địa bàn rất lớn, khoảng 10%/năm, trong khi đó kết cấu hạ tầng đường bộ chỉ tăng 3 đến 4%/năm và quỹ đất dành cho giao thông tăng chưa đến 1%/năm. Điều này khiến cho ùn tắc giao thông ngày càng tăng; tình trạng ô nhiễm môi trường ở mức phải báo động với tỷ lệ khí thải của phương tiện giao thông chiếm đến 70%.

Đến năm 2025, dự báo Hà Nội sẽ có 1,3 triệu ô-tô và 7,3 triệu xe máy; năm 2030 sẽ có 1,7 triệu ô-tô và 7,7 triệu xe máy. Như vậy có thể khẳng định từ năm 2025 đến năm 2030, từ khu vực đường vành đai 3 trở vào, phương tiện cơ giới cá nhân sẽ vượt năng lực đáp ứng của hệ thống đường đô thị từ 7,5 lần đến 10,6 lần, các phương tiện giao thông không thể di chuyển được nữa. Do vậy, việc tăng cường quản lý phương tiện, nhất là hạn chế xe cơ giới cá nhân đã trở thành vấn đề cần thiết và cấp bách.

Từ thực tiễn ấy, đề án Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5953/QĐ-UBND ngày 24-8-2017 đã đặt ra mục tiêu phải có giải pháp quản lý phương tiện giao thông một cách cụ thể và khả thi; đồng thời có lộ trình và các điều kiện cần thiết nhất nhằm hạn chế hiệu quả phương tiện cá nhân, tiến tới dừng hoạt động xe máy trong khu vực nội thành. Đề án nêu sáu nhóm giải pháp, trong đó đáng chú ý là các giải pháp về quản lý số lượng, chất lượng phương tiện và quản lý phạm vi hoạt động của phương tiện.

Về quản lý phương tiện, thành phố sẽ lập Quy hoạch phát triển phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn đến năm 2030; trước mắt lập Quy hoạch vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, ta-xi để bảo đảm phát triển, duy trì số lượng xe hợp lý. Đồng thời bắt đầu siết chặt quản lý phương tiện cá nhân bằng những biện pháp như: Rà soát, xử lý những xe máy không bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Những xe tự hoán cải hoặc xe quá niên hạn không đăng ký, đăng kiểm mà lưu hành trên đường sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Về kiểm soát phạm vi hoạt động của phương tiện, thành phố sẽ rà soát để sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động các phương tiện nhằm tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phát huy tối đa hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng. Thành phố sẽ triển khai phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy, tiến tới mục tiêu đến năm 2030, dừng hoạt động xe máy trong khu vực nội thành. Cùng với quy định hành chính, thành phố sẽ áp dụng thêm các biện pháp về kinh tế. Cụ thể, sẽ ban hành giá dịch vụ trông giữ phương tiện lũy tiến theo giờ, theo khu vực (dự kiến thực hiện vào năm 2018). Lập đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực có nguy cơ ùn tắc cao và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới hoạt động (sẽ triển khai trong giai đoạn từ 2017 đến 2020).

Để bảo đảm tính khả thi cho việc hạn chế xe máy nói riêng và phương tiện cơ giới cá nhân nói chung, từ nay đến năm 2030, thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển các loại hình vận tải hành khách công cộng, đồng thời ban hành các chính sách thu hút, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Tổ chức các loại hình vận tải hành khách công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân là xu thế tất yếu của những đô thị lớn nhằm phát triển giao thông đô thị bền vững. Với Thủ đô Hà Nội, phương tiện cá nhân đã phát triển ở mức rất đáng lo ngại, đòi hỏi thành phố sớm triển khai kiên quyết, hiệu quả các biện pháp nhằm bảo đảm việc đi lại, cũng như môi trường sống cho người dân. Mong rằng, đề án quản lý phương tiện giao thông đường bộ với những quy định, cơ chế, biện pháp kinh tế cụ thể sớm được triển khai hiệu quả trong thực tiễn, nhanh chóng tạo ra những tác động tích cực, nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.

HẠNH NGUYÊN