Năm học 2015-2016, Bộ GD-ĐT sẽ chỉ đạo các địa phương mở rộng dạy chương trình thí điểm của Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 tại những trường có đủ điều kiện.

Theo đó, những trường THCS và THPT tham gia dạy học theo chương trình thí điểm tiếp tục triển khai chương trình này ở lớp 6, lớp 7, lớp 8 và lớp 9 (đối với những lớp đã hoàn thành chương trình thí điểm lớp 8), lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (đối với những lớp đã hoàn thành chương trình thí điểm lớp 11). Đối với những địa phương đã dạy học theo chương trình thí điểm ở cấp tiểu học, cần huy động các điều kiện về giáo viên và cơ sở vật chất để có thể thu nhận hết số HS đã hoàn thành chương trình thí điểm lớp 5 vào học tiếp chương trình thực nghiệm ở lớp 6.

Cũng trong năm học này, Bộ GD-ĐT sẽ áp dụng đổi mới hình thức đánh giá môn tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực HS; tổ chức đánh giá năng lực đầu ra bậc 2 đối với HS lớp 9 và bậc 3 theo khung tham chiếu ngôn ngữ đối với HS lớp 12 tham gia chương trình thí điểm tiếng Anh. Bộ GD-ĐT khuyến khích các địa phương triển khai thí điểm dạy học song ngữ tiếng Anh đối với môn toán và các môn khoa học tự nhiên tại các trường THPT chuyên và các trường THCS, THPT khác nếu có đủ điều kiện; yêu cầu các địa phương tích cực triển khai xây dựng trường học điển hình về dạy và học ngoại ngữ.

Minh Khang