Khúc “Xoan” dâng Tổ Hùng Vương

Linh thiêng, trời đất bốn phương tụ quần
Núi sông mở hội mùa xuân
Phố phường xa, bản làng gần xôn xao.

Hân hoan kép hẹn cùng đào
Kính cung tiên tổ ta vào “hội Xoan”
Lời rằng: Quốc thái dân an
Thuận hòa mưa nắng, phố làng bình yên.

Thành tâm bái vọng tổ tiên
Bọc hồng nở giống Rồng Tiên trăm nhà
Việt Nam, một dải sơn hà
Cháu con tiếp bước ông cha giữ gìn.

Truyền đời báu vật làm tin
Công danh rạng rỡ ân tình Hùng Vương
Non sông gấm vóc hùng cường
Muôn dân thơm thảo yêu thương kết đoàn.

Đường lên hạnh phúc an khang
Đường lên vinh hiển vẻ vang mạnh giàu
Nắm tay bầu bạn năm châu
Việt Nam bắc tiếp nhịp cầu ngày mai.

Vững tin tháng rộng năm dài
Ngàn xưa chắp cánh, tương lai hẹn hò… !

Lê Anh Phong