Thời gian gần đây, "khu vườn kỳ lạ" (ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa) lại có nhiều người đến trị bệnh. Tại đây, đã từng có lúc luôn có hàng ngàn người lưu lại suốt ngày đêm.